MESAJ DE SALUT

Șef departament
Alexandru ARMEANIC

conferențiar universitar,
doctor în drept

022 402-880
armeanic@ase.md
bir. 908, bl. A

Stimate student,

Departamentul „Drept” este o subdiviziune fundamentală a universității care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, regulamentelor și instrucțiunilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Statutul și Carta ASEM și ale altor regulamente și decizii instituționale.

În cadrul facultății „Economie Generală și Drept” departamentul „Drept” prestează  servicii educaționale, de cercetare și de difuzare a cunoștințelor către studenți și către partenerii din externi.
Membrii departamentului „Drept”, profesori, cercetători și practicieni din companiile partenere, sunt un grup de profesioniști în domeniul jurisprudenței și educației, care produc și diseminează cunoștințe valoroase privind cadrul legal și sistemul de drept din Republica Moldova.

Comunitatea academică a departamentului „Drept” se caracterizează printr-un spirit coroborant și asigură realizarea programului de studii  0421.1 Drept, cu formele de organizare: învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, creând un mediu de studii deschis, interactiv, cu strategii didactice interactive, pluri- și transdisciplinare, oferindu-vă susținere și consiliere didactică în campus, în facultate, în relația cu colegii și personalul didactico-științific și auxiliar din afara departamentului de profil, precum și o șansă sporită de inserție pe piața muncii.

Laboratoarele noastre au drept sarcini dezvoltarea și extinderea pragmatică a cunoștințelor teoretice pe care le acumulați în cadrul unităților de curs de la programul de studii 0421.1 Drept, precum și la alte activități curriculare și extracurriculare.

Practicienii cu care colaborăm ne confirmă valoarea studenților absolvenți, prin modul în care îi recrutează și îi includ în comunitățile lor profesionale.

Staff-ul academic al departamentului „Drept” este mereu deschis și orientat spre formarea profesională continuă în vederea racordării dexterităților profesionale deținute la nevoile studentului și la cerințele pieței muncii, urmărind, totodată,  generarea de valori și recunoaștere în mediul profesional, în comunitate,   vizibilitate și relevanță, precum și extinderea colaborării internaționale.